Minister Edukacji przed Trybunał Stanu
- konferencja Sławomira Broniarza, prezesa ZNP
Stanowisko ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego protestuje przeciw dzieleniu środowiska nauczycielskiego i szykanowaniu pracowników oświaty przez ministra edukacji Romana Giertycha.

Od lat nauczyciele typowani przez kuratoria oświaty, rodziców czy związki zawodowe otrzymują za swoją pracę Medale Komisji Edukacji Narodowej. W tym roku minister Giertych odebrał prawo do tego odznaczenia osobom rekomendowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wśród 285 osób, które zostały zgłoszone przez Związek i przeszły pozytywną weryfikację resortowej Komisji, byli nie tylko działacze ZNP, ale także samorządowcy, dyrektorzy szkół, czy katecheci. Szef MEN uznał jednak, że nie będzie odznaczać "osób rekomendowanych przez organizacje mające wszelkie cechy organizacji o charakterze wywodzącym się z czasów komunistycznych". To kłamstwo i absurd. Za zły Związek uważa także pomysł ministra Giertycha, aby nagradzać medalami nauczycieli, którzy pracowali w czasach PRL-u przynajmniej 10 lat i nie zapisali się do PZPR.

ZNP ubolewa, że szef resortu edukacji dzieli nauczycieli ze względów politycznych. Tak być nie może! To środowisko można dzielić tylko pod jednym względem - merytorycznym. Ktoś może być albo dobrym nauczycielem, albo złym. Niestety, odkąd Roman Giertych stanął na czele MEN, polską szkołą zawładnęła polityka.

Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmie wszystkie możliwe kroki, prowadzące do odwołania szefa Ligi Polskich Rodzin z ministerialnego stanowiska. Jednym z nich będzie wystąpienie do Posłów i Posłanek w sprawie możliwości postawienia ministra Giertycha przed Trybunałem Stanu. Zdaniem Związku, doszło do naruszenia Konstytucji RP oraz złamania ustawy o związkach zawodowych (art.: 1, 3, 35) i kodeksu karnego (art.: 212, 231). Jednocześnie Związek zwróci się o podjęcie wszelkich możliwych działań do Rzecznika Praw Obywatelskich, Komisji Trójstronnej, Międzynarodowej Organizacji Pracy i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

To, co dzisiaj spotkało nauczycieli jutro może dotknąć inne grupy zawodowe. Z tego powodu ZNP apeluje nie tylko do nauczycieli, ale wszystkich związków zawodowych o stworzenie jednego frontu przeciw szykanowaniu środowisk pracowniczych.

Nie możemy być bierni! Bądźmy solidarni!


Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


Stanowisko ZNP zostało zaprezentowane podczas konferencji prasowej 16.10.2006 r.